Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Stora huset

Stora huset är det äldsta på Marielund. Byggnationen påbörjades 1903. Det har därefter byggts till och renoverats. Gästerna bor här med helpension. Huset rymmer gästrum, samvaro- och samlingsrum, matsal, kapell med mera.