Odoo CMS - a big picture

Reträtt - retreat

Att åka på reträtt eller retreat är något som många människor har gjort genom århundraden.

Gud vilade på sabbaten och välsignade den dagen, läser vi i Gamla testamentet. Människan behöver sabbaten, hon behöver vila och lek, bön och lovprisning.

I vardagen kan händelser som vi inte hinner bearbeta eller ett ekorrhjul av uppgifter skapa en desorientering och trötthet i våra liv. Det behövs en balans mellan att arbeta och vila, ge och ta emot. Vi behöver en plats där vi kan dra oss tillbaka och tid som är inriktad på att "vara" mer än att "göra".

Under en reträtt får vi möjlighet att dra oss tillbaka från vardagen. Inte för att fly den utan för att möta Gud som är närvarande i våra liv och se vardagen på ett nytt sätt. Allt i livet hänger ihop. Människan är en enhet av kropp och själ. Under en reträtt får vi vara lyssnande, lyssna inåt, och seende, öppna våra ögon. Vi har möjlighet att vara lyhörda för Guds tilltal.

Efter en händelserik tid sade Jesus till lärjungarna: "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite".

Under reträtten är det möjligt att få personlig vägledning i samtal. Gudstjänster, måltider och introduktioner skapar en rytm åt dagen.

Klicka för länk till våra kommande program.