Välkommen till reträtter, kurser och andra program på Stiftsgården Marielund

  • Arrangerat av: Stiftsgården Marielund
    23-26 december 2023

    Vi firar jul med Kristi födelse i centrum. I gudstjänst, samvaro, stillhet och fest mediterar vi över att Gud har blivit människa. Gud går in i det mänskliga livets begränsningar och ger oss del av sitt gudomliga liv och sin barmhärtighet. Vi lämnar eventuell julstress bakom oss.

    P. Ulf Jonsson SJ, Uppsala, ger introduktioner om julens innebörd. Medverkan av Marielunds medarbetare.

    Pris: 2 680 kr