Här följer några av våra aktuella informationer. Se också under Program.

 

Östliga liturgier 19-21/10

Fredag kväll-söndag lunch

I Katolska kyrkan i Sverige finns flera orientaliska riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Dessa liturgier öppnade (och öppnar!) helt nya horisonter i synen på människan. De tidiga kyrkofäderna visade hur den gudomliga liturgin omsluter människan i sin helhet och visar både hennes himmelska och historiska dimension. Östliga och västliga traditioner är idag levande tecken på Jesu Kristi närvaro mitt ibland oss. Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ledare: Arkemandrit Matthias Grahm OSB, biskopsvikarie för de orientaliska kyrkorna

Pris: 1 000 kr; kateketer 600 kr; ungdomar max 28 år 300 kr 

Anmälningsformulär