Välkommen till reträtter, kurser och andra

program på Stiftsgården Marielund

 

  

Jungfru Maria - rosenkransens moder

18-20 augusti, fredag kväll-söndag lunch

När vi ber rosenkransen mediterar vi över Jesu liv tillsammans med den människa som som står Jesus närmast och som känner honom bäst, jungfru Maria. I bönen vävs hemligheterna i Herrens liv samman med våra liv med deras smärta och glädjeämnen, sorger och förhoppningar. I gemenskap med Maria får vi överlämna allt i Jesu goda och starka händer.

Ledare: f Miroslaw Dudek, uppskattad förkunnare och själasörjare

Läs mer

Anmälningsformulär

 

Mariavallfärd

19 augusti, lördag

Vallfärd med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen.

Kl. 11.15 samling vid Nyckelby Lanthandel på Ekerö. Vandring med bön av rosenkransen. Ca kl 12.15 mässa. Sång av barn- och ungdomskören Pueri Cantores. Picknick på medhavd matsäck. Kaffeservering. Sakramental välsignelse i Marielunds kapell.

Stockholms dekanat arrangerar vallfärden. Den ger oss möjlighet att komma samman i bön.

Läs mer 

 

Familjehelg

25-27 augusti, fredag eftermiddag-söndag lunch

Under familjehelgen får vi ta del i olika program, fest och lek, fira gudstjänst och utbyta erfarenheter med andra familjer. Den ger oss tid för varandra, vi kan gå till dukat bord och vistas i den natursköna miljön vid Mälaren. För barn och ungdomar ordnas särskilda program under delar av dagarna.

Anmälningsformulär

 

Exodus - Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

6-8 oktober, fredag kväll-söndag lunch

Andra Moseboken är av utomordentligt stor betydelse för vår förståelse av centrala nytestamentliga texter. Innebörden av påsken, eukaristin, de tio budorden, tabernaklet och framför allt Kristi korsoffer fördjupas när vi möter budskapet i Exodus. I kursen ägnas också tid åt hur judarna, det först förbundets folk, har läst och tolkat Andra Moseboken. Kursen ordnas av KPN.

Ledare: Emanuel Sennerstrand, bibellärare. 

Anmälningsformulär

  

Kallad till helighet - "konvertitreträtt"

1-3 december, fredag kväll - söndag lunch, och 16-18 februari, fredag kväll - söndag lunch

Till reträtten välkomnas både de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion. Den är ett tillfälle till fördjupning tillsammans med vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD. Vi är skapade av Gud och ämnade att bli förvandlade av hans helighet. I Kyrkans gemenskap övar vi oss i att i allt finna en mötesplats med Gud.

Anmälningsformulär

  

Jul på Marielund

23-26 december, lördag eftermiddag-annandag jul förmiddag

I gudstjänst, samvaro, stillhet och fest förundras vi över att Gud har blivit människa. Gud, den oändlige, går in i det mänskliga livets begränsningar och visar oss sin kärlek. Vi lämnar eventuell julstress bakom oss och får tid för det väsentliga. Förmiddagarna präglas av stillhet. F. Tadeusz Bienasz, tidigare kyrkoherde i Visby och präst på Berget i Rättvik, ger introduktioner om julen. Medverkan av Marielunds medarbetare.

Anmälningsformulär

  

 ------------------------------------------------------------------------------