Välkommen till reträtter, kurser och andra

program på Stiftsgården Marielund

 

 

 

Påskreträtt

29 mars-1 april, skärtorsdagens eftermiddag-söndag påskdagens lunch

Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst. Under påsken befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Vi får följa det, ana djupet i påsken och fira dess gudstjänster. 

Ledare: f Miroslaw Dudek, erfaren själasörjare och reträttledare

Anmälningsformulär

 

Kyrkan, helgonen och evangelisationen

20-22 april, fredag kväll-söndag lunch

Kursledarna berättar: "Vi vill utifrån vårt perspektiv och den andliga resa vi gjort, samtala om den upptäckt Kyrkan var för oss och de rika skatter som finns där för oss alla. Vi kommer också beröra några helgons liv som betytt mycket för oss och som verkade för världens omvändelse. Med dem som förebilder kan vi växa i frimodighet och färdighet i att ge vittnesbörd om den katolska tron för de människor vi möter i vardagen." Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Ledare: Birgitta och Ulf Ekman 

Anmälningsformulär

 

Familjehelg - Med den helige Franciskus i Jesu fotspår

10-13 maj, torsdag eftermiddag-söndag lunch

Under familjehelgen får vi ta del i olika program, fest och lek, fira gudstjänst och utbyta erfarenheter med andra familjer. Den ger oss tid för varandra, vi kan gå till dukat bord och vistas i den natursköna miljön vid Mälaren. Vi, som många före oss, låter oss inspireras av den helige Franciskus som helt ville följa i Jesu fotspår. Hans liv smittade av sig. Där fanns en djup tro och bön, glädje och enkelhet, fridsamhet och kärlek och en närhet till hela Guds skapelse med naturen och djuren. För barn och ungdomar ordnas särskilda program under delar av dagarna. Bland de medverkande finns sekularfranciskanen Tomislav och Maria Azdajic, Anna Dunér och medarbetare från Marielund.

Anmälningsformulär

 

Jungfru Maria - glädjens budbärarinna och bönens läromästarinna

17-19 augusti, fredag kväll-söndag lunch

Reträtt/fördjupningsdagar

Ledare: Kardinal Anders Arborelius OCD

Pris: 1 285 kr

Anmälningsformulär

 

Mariavallfärd

18 augusti, lördag

Vallfärd med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen.

Kl. 11.15 samling vid Nyckelby Lanthandel på Ekerö. Vandring med bön av rosenkransen. Ca kl 12.15 mässa. Sång av barn- och ungdomskören Pueri Cantores. Picknick på medhavd matsäck. Kaffeservering. Sakramental välsignelse i Marielunds kapell. Vallfärden leds av kardinal Anders Arborelius OCD.

Stockholms dekanat arrangerar vallfärden.

Läs mer 

 

Östliga liturgier - en inspiration för hela Kyrkan

19-21 oktober, fredag kväll-söndag lunch

I Katolska kyrkan i Sverige finns flera orientaliska riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Dessa liturgier öppnade (och öppnar!) helt nya horisonter i synen på människan. De tidiga kyrkofäderna visade hur den gudomliga liturgin omsluter människan i sin helhet och visar både hennes himmelska och historiska dimension. Östliga och västliga traditioner är idag levande tecken på Jesu Kristi närvaro mitt ibland oss. Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ledare: Arkemandrit Matthias Grahm OSB, biskopsvikarie för de orientaliska kyrkorna

Pris: 1 000 kr; kateketer 600 kr; ungdomar max 28 år 300 kr

Anmälningsformulär

 

Kallad till helighet - "konvertitreträtt"

9-11 november, fredag kväll - söndag lunch

Till reträtten välkomnas både de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion. Den är ett tillfälle till fördjupning tillsammans med vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD. Vi är skapade av Gud och ämnade att bli förvandlade av hans helighet. I Kyrkans gemenskap övar vi oss i att i allt finna en mötesplats med Gud.

Pris: 1 270 kr

Anmälningsformulär

 

-----------------------------------------------------------------------------