Påskreträtt

6-9 april, skärtorsdagens eftermiddag till påskdagens eftermiddag

Nära följer vi påskens skeende och i dess gudstjänster kan vi få ana något av Guds mysterium. Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst. När vi firar påsk befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Tillsammans med Jesus kan vi gå från döden till livet.

Ledare: p Klaus P Dietz SJ, erfaren reträttledare med rik pastoral erfarenhet

Pris: 2 400 kr (kost och logi)

Anmälan